FINALI

Play-off

Hideshi Tamenori

27-37

David Hand


Quarti di Finale

David Hand

30-34

Kazuki Okamoto

Yusuke Takanashi

28-36

Seiya Kurita

Makoto Suekuni

32-32

Junya Ito

Arnaud Delaunay

37-27

Tomoya Toda


Semifinali

Kazuki Okamoto

35-29

Seiya Kurita

Junya Ito

36-28

Arnaud Delaunay


Finale 3-4 posto

Seiya Kurita

35-29

Arnaud Delaunay


Finale Donne

Mei Urashima

24-40

Joanna Willam


Finale 1-2 posto

Kazuki Okamoto

25-39

Junya Ito

Junya Ito

43-21

Kazuki Okamoto